Endring av foreldrebetaling fra 1. januar 2021

Vi følger kommunen sine satser, jfr vedtektene. Fra og med 1. januar 2021 blir satsen for 100% plass 3230 kr. Kommunen følger statens maksimalpriser.