Endring av foreldrebetaling fra 1. januar 2022

Vi følger kommunen sine satser, jfr vedtektene. Fra og med 1. januar 2022 blir satsen for 100% plass 3315 kr, og fra 1. august 2022 3050 kr per måned . Kommunen følger statens maksimalpriser.