Endring av foreldrebetaling fra 1. januar 2020

Vi følger kommunen sine satser, jfr vedtektene. Fra og med 1. januar 2020 blir satsen for 100% plass 3135 kr. Kommunen følger statens maksimalpriser.