Endring av foreldrebetaling fra 1. januar 2023

Vi følger kommunen sine satser, jfr vedtektene. Fra og med 1. januar 2023 blir satsen for 100% plass 3000 kr. Kommunen følger statens maksimalpriser.