Bruse barnehage - "der eventyret starter"

Bruse barnehage er en "liten barnehage i store lokaler", dvs. vi er mange barn og voksne, men vi har fokus på nærheten til hvert enkelt barn. For å få til dette deler vi i mindre grupper, og vi har god voksentetthet. Kvalitet for oss i Bruse barnehage er OMSORG-TRYGGHET-TRIVSEL! Vi er opptatt av barns medvirkning, og barna får medbestemmelse gjennom kommunikasjon og dialog i for eksempel valg av turmål. Vi er en gjeng med engasjerte, lekende, observante, handlende og støttende voksne som tar seg tid til barna. Vi har en hverdag preget av humor og varme, men på barnas premisser.

Bruse barnehage ligger i sentrum av Åsen, nordøst for Åsen barne- og ungdomsskole. Vi har et stort og flott uteområde, som gir god tumleplass for både de yngste og de eldste barna. Vi har også en grilllhytte på uteområdet, som vi bruker mye. Vi har skogen like utenfor døra, og mange turmål i gåavstand fra barnehagen, som f.eks. Torhaugen, Hammervatnet, Elvheim, Eplelunden og Berget.  

Bruse barnehage startet i 1984 som en barnepark. I 1992 ble den endret til barnehage med korttidstilbud og høsten 2002 ble det en heldagsbarnehage.

I oktober 2010 flyttet barnehagen sin virksomhet fra IL Aasgutens klubbhus til nybygde lokaler like ved. Fra da av ble det opprettet fire avdelinger.

Høsten 2018 tok vi i bruk et nytt tilbygg, som har omtrent samme størrelse som eksisterende bygg. Denne delen inneholder et nytt og funksjonelt kjøkken, avdelinger samt personalfløy. Vi skal ikke utvide, men utnytte full godkjenning og samtidig ha små barnegrupper samt oppdeling av grupper etter alder og behov. I januar 2019 åpnet vi vår 5. avd., Soria Moria. Barn som fyller 3 år inneværende år går på Soria Moria. Denne avdelingen blir derfor som en mellomavdeling å regne.

Vi teller nå fem avdelinger, tre småbarn (Veslefrikk, Tommeliten og Soria Moria) og to storbarn (Tyrihans og Askeladden). 

Av ulike tilbud kan nevnes gårdsgruppe, dinoskole og egen kokk. Vi har et sunt og variert kosthold, og barna får alle måltider servert på barnehagen. Vi baker brød daglig, og det serveres varmmåltid med jevne mellomrom. 

Vi er øvingsbarnehage knyttet opp mot NORD universitetet og vi er lærebedrift, dvs. vi tar imot lærlinger.  

Bruse barnehage er privat og foreldreeid.