Styret i Bruse barnehage SA

Bruse barnehage SA er en privat og foreldreeid barnehage

Leder: Tore Lian, e-post: styreleder@brusebarnehage.no

Nesleder: Sverre Uglem

Styremedlem: Silje Kløvjan

Styremedlem: Vilde R. Strømmen Hovig

Styremedlem: Sigrid O. Aune (ansatterepresentant)

Varamedlem: Siri-Mette Woll

Varamedlem: Anita Røstum, Tom Andrè Bremseth (ansatterepresentant)