Styret i Bruse barnehage SA

Bruse barnehage SA er en privat og foreldreeid barnehage

Leder: Tore Lian, e-post: styreleder@brusebarnehage.no

Nesleder: Lars Erik Ertsås

Styremedlem: Line Revhaug

Styremedlem: Anne Grethe Hoel

Styremedlem: Sigrid O. Aune (ansatterepresentant)

Varamedlem: Sverre Ø. Uglem

Varamedlem: Tom Andrè Bremseth, Anita Røstum (ansatterepresentant)