Samarbeidsutvalget (SU)

Leder/foreldrerepresentant: Aleksander Brænne, e-post: aleksander.braenne@hotmail.com 

Foreldrerepresentant: Silje Emilsen 

Ansatterepresentant: Anders Nesjø

Ansatterepresentant: Vigdis Røkke

Vararepresentant foreldre: Morten Andre H. Stokkan 

Vararepresentant ansatte: Gunn Marit Olsen