Samarbeidsutvalget (SU)

Leder/foreldrerepresentant: Silje Emilsen 

Foreldrerepresentant: Gøran Opheim 

Ansatterepresentant: Anders Nesjø

Ansatterepresentant: Gunn Marit Olsen

Vararepresentant foreldre: Morten Andre H. Stokkan 

 Vararepresentant ansatte: Kristin Karlstrøm