Nøtteliten

Nøtteliten er en av tre småbarnsavdelinger på Bruse barnehage. Avdelingen er for barn mellom 0-2 år. På Nøtteliten går det 11 barn. Det er god voksentetthet med faste og kjente voksne.

Dagsrytme på småbarn

Barna på småbarn har behov for gode rutiner og forutsigbarhet, med god tid til omsorg, ro, dekking av individuelle behov og voksne som har tid og ser hver enkelt. Vi starter dagen kl. 06.30 og spiser frokost ca. kl. 06.45. 

Noen av barna har behov for å land i et trygt fang ved ankomst, mens andre er ivrige på å komme i gang med måltidet eller rett i leik om de har spist hjemme. 

Kjernetida vår er fra klokka 09.00-14.00. I dette tidsromemt forgår både organiserte aktiviteter og aktiviteter ut fra barnas impulser og behov - barna får medvirke i dagen sin. 

Vi er ute på formiddagen før lunsj. 

Til måltidene serverer vi sunn og hjemmelaget mat, og det varierer om den er varm eller kald. Vi spiser lunsj ca. 10/10.15, men vi ser an behovet til enkeltbarnet og tilrettelegger underveis, slik at barna som er tidlig trøtt og sulten spiser utenom måltidene og ut fra behov. 

Etter måltid er det stelletid med bleieskift og deretter er det tid for soving. Vi har oppvarmet vognbod, slik at barna blir lagt ned i gode og lune vogner, og ut i frisk luft. Vognene står skjermet og under tak mens barna sover. En voksen er sovevakt mens barna sover. Dvs. at denne er hele tiden tilstede og har tilsyn over de barna som sover. Noen av barna har ubegrenset sovetid, mens andre vekkes etter en viss tid, etter avtale og ønske fra foreldre/foresatte. Antall dupper og lengde styres ut fra barnas behov. 

Vi starter å spise ettermiddagsmåltid mellom klokka 13.00-13.30. her serveres det variert mat, alt fra brød/knekkebrød til yougurt med havregryn og rosiner, vafler m.m. Frukt serveres alltid til dette måltidet. 

En ny rutinesituasjon står for tur - bleieskift. 

Ettermiddagen tilbringer vi enten på avdeling, på grupperom med ulike aktiviteter eller ute på barnehagen.