Dinoskole

Vi har i dag 7 ansatte som har kurset seg i Dinoskolen der hovedformålet med programmet er å redusere atferdsvansker hos barna og styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Vi kjører Dino-skole for skolestarterne og mini-Dino for de som er året yngre, én dag i uka. Det er veldig populært å få besøk av blant annet Willy, Mari (på bildet) og Dina. Barna er veldig fortrolige med hånd-dukkene.