Soria Moria

Soria Moria er ei mellomavdeling på Bruse barnehage, med 9 barn. Dvs. at barn som er 2 år, og som fyller 3 år i løpet av inneværende år går på denne avd. Vi kaller det ei mellomavdeling, da barna går på denne avdelingen en periode mellom småbarns- og storbarnsavdeling. Soria Moria har samarbeid med både småbarns- og storbarnsavdelingene. Det er god voksentetthet med faste og kjente voksne.

 

Dagsrytmen på Soria Moria:

Barna på Soria Moria har behov for gode rutiner og forutsigbarhet, med god tid til lek, omsorg, ro, dekking av individuelle behov, samt voksen som har tid og ser hver enkelt. Vi ønsker å gi barna på Soria Moria dager med variert innhold, og at barna selv skal få medvirke i sin dag ut fra ønske og behov. I og med at Soria Moria er en mellomavdeling, vil vi aktivitetsmessig finne en middelvei mellom aktivitetsnivået på små- og storbarn.

Vi starter dagen kl. 06.30 og starter frokosten fra da av. 

Noen av barna har behov for å lande i et trygt fang ved ankomst, mens andre er ivrige på å komme i gang med måltidert eller rett i lek, om de har spist hjemme. 

Kjernetida vår er fra klokka 09.00-14.00. I dette tidsrommet foregår både organiserte aktiviteter og aktiviteter ut fra barnas impulser og behov.  

Vi er ute på formiddagen før lunsj.  

Til måltidene serverer vi sunn og hjemmelaget mat, og det varierer om den er varm eller kald. Vi spsier lunsj ca. 10.00-10.30. 

Etter måltid er det stelltid med bleieskift og deretter er det tid for soving for noen, og en roligere stund for andre som har sluttet med duppen. Vi har også hvilestund for de barna som har sluttet med duppen. En hvilestund kan bestå av å legge seg ned og slappe av til rolig musikk, at de voksne synger, leser bok o.l. Innholdet i hvilestunden varierer ut fra barnas ønske og behov. Noen ganger kan det også være størst behov og ønske om en tur utendørs. 

Vi har oppvarmet vognbod, slik at barna blir lagt ned i gode og lune vogner, og ut i frisk luft. Vognene står skjermet og under tak mens barna sover. Noen av barna har ubegrenset sovetid, mens andre vekkes etter en viss tid, etter avtale og ønske med foreldre/foresatte. 

Ettermiddagsmåltidet starter vi mellom kl. 13.30-14.00. Her serveres det stort sett brød, knekkebrød eller yougurt med havregryn og rosiner og noen ganger vafler. Det serveres alltid frukt til dette måltidet. 

En ny rutinesituasjon står for tur - bleieskift. 

Ettermiddagen tilbringer vi enten på avdeling, på grupperom med ulike aktiviteter, eller ute på barnehagen. 

 

Bilder fra Soria Moria: 

Nytt å spennende lekeapparat med sklie

 

 Avdelinga sett fra døra. Store vindu, høyt og luftig under taket 

 

 Grupperommet på avdelinga 

 Vinduspynt

 

Herlige snømenn på veggen!

Lek med togbane er gøy!

Vannlek 

Vannmøller

 

 

Se her da...dekkene flyter!

Eventyrstund - "Gullhår og de tre bjørnene"

Maling på snø

Lek og samarbeid

Tur i skogen 

Det er mye spennende å utforske i skogen

 

Mat må vi også ha!

Her går det jammen an å klatre og leke!

Motorisk utfordring med ulendt terreng. 

Vi bruker turtau når vi går på tur. 

Vi liker å være ute!

Der står det en traktor...den må vi se på!

Vannlek ute

Vi ser i bøker på biblioteket vårt

Boklesing på biblioteket

Spill om hva dyrene liker å spise

Tegning

Bollebaking

Kosestund