Planleggingsdager 2020-2021

Fredag 4. september

Onsdag 14. oktober 

Fredag 27. november 

Mandag 4. januar

Fredag 19. mars