Besøk av Kari Pape

Kari Pape er en anerkjent pedagog som i mange år har drevet sin egen treavdelings barnehage, hvor hun var styrer og avdelingsleder. Siden 1996 har hun holdt en rekke kurs og foredrag om barns sosiale kompetanse og voksenrollen for ansatte i barnehagen, SFO, skolen og foreldre.

På planleggingsdagen i august i 2015 hadde vi besøk av Kari Pape, som hadde en hel dag sammen med oss hvor hun snakket rundt temaet "Jakten på den gode barndom". En utrolig inspirerende dag for oss ansatte, og vi har brukt mye av det hun snakket om i vårt videre arbeid. 

 

Alle ansatte og styreleder på Bruse barnehage sammen med Kari Pape. Bildet er tatt av Frostingen.