Satsningsområde i Bruse barnehage 2022-2023

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

Hovedmål:

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek, læring, undring og utforsking. Barna skal også få eksperimentere med bruk av teknologi og redskaper og få erfaring med naturvitenskapelige fenomener.