Satsningsområde i Bruse barnehage 2021-2022

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Hovedmål:

Barnehagen skal være en del av barnas språkmiljø, der de møter et mangfold av uttrykksformer og sjangre, samt bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse og språkkompetanse. 

 

Delmål: 

- stimulere til språklig nysgjerrighet og utvikling, ved å leke med språk, dialekter, symboler, rim, regler, sang og litteratur

- fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap, der alle får anledning til å ytre seg og bli hørt, uavhengig av barnets alders- og utviklingsnivå

- gi barna mulighet til å møte ulike språk

- gi barna mulighet til å bruke ulike uttrykksformer, og oppmuntre til utforsking av ulike kommunikasjonsformer