Satsningsområde 2020-2021

Bruse barnehages satsningsområde for barnehageåret 2020-2021 er "Livsmestring og helse". I starten av barnehageåret er temaet vennskap - tilhørighet og trygghet i gruppa.