Ny avdeling

Fra januar av har vi startet opp en ny småbarnsavdeling som heter Nøtteliten. Pr. tid er det tre små som går på denne avdelingen. Innen utgangen av januar vil 4 små gå der, og i løpet av våren vil antallet bli 7 små barn . Vi gleder oss over ei ny og flott avdeling her hos oss på Bruse barnehage.