Endring av foreldrebetaling fra 1. januar 2019

Vi følger kommunen sine satser, jfr vedtektene. Fra og med 1. januar 2019 blir satsen for 100% plass 2990 kr. Fra 1. august 2019 økes denne til 3040 kr. Kommunen følger statens maksimalpriser.