Endring av foreldrebetaling fra 1. januar 2018

Fra og med 1. januar 2018 øker staten makspris på foreldrebetaling. Dagens sats for 100% plass ligger på kr 2730,- pr. mnd. Denne vil øke til kr 2910,-. Vi kommer tilbake med satser for delt plasser når kommunene legger ut sine, da vi følger disse (jf. vedtekter).