Trivselsagenter

En trivselsagent er en vennlig agent som alltid stiller opp for de som trenger det. Oppgaven til trivselsagenten er å skape glede i et mobbefritt miljø, ha ansvar for morsomme aktiviteter og leker og sørge for at ingen barn i Bruse barnehage er alene. Oppgaven som trivselsagenter er det de største barna som har på rundgang. Denne oppgaven tas alvorlig - trivselsagentene er pliktoppfyllende og passer på at alle har det bra og er inkludert. Et positivt bidrag til et mobbefritt miljø.