Kokkeskole

På Bruse har barna sin egen kokkeskole. Hver torsdag får ei gruppe barn være med på kjøkkenet å lage mat. Her får barna hjelpe til med å måle opp ingrediensene, smake på mat, lære navn på matvarer, sortere søppel og uttrykke seg kreativt gjennom matlaging.