Styret i Bruse barnehage SA

Bruse barnehage SA er en privat og foreldreeid barnehage

Leder: Tore Lian, e-post: styreleder@brusebarnehage.no

Nesleder: Lars Erik Ertsås

Styremedlem: Line Revhaug

Styremedlem: Wenche Malin Rønning

Styremedlem: Sigrid O. Aune (ansatterepresentant)

Varamedlem: Sverre Ø. Uglem

Varamedlem: Tom Andrè Bremseth (ansatterepresentant)

 

(f.o.m. 29.mars 2017)