Praksisbarnehage for HiNT

Vi har tegnet en ny avtale med HiNT om å være praksisbarnehage fra 2014-2018. Det er positivt for oss å ha både lærlinger og studenter, vi må holde oss faglig oppdatert og fanger opp nyheter innen barnehagemiljøet og forskning. Vi får nye impulser som gjør hverdagen vår mer spennende og lærerik. Gjennom veiledning og refleksjoner sammen med studenter/lærlinger blir vi mer bevisstgjort på vår egen utøvelse av yrkesrollen.