Førstehjelpskurs for ansatte på Bruse barnehage

9. januar gjennomførte ansatte på Bruse barnehage oppfriskningskurs i førstehjelp. Kursholder var Birger Thurn-Paulsen. Vi hadde repetisjon på teori, samt en praktisk del med caser og øving på HLR på dukker. Vi gjennomfører førstehjelpskurs for ansatte annethvert år.