Utbygging på Bruse barnehage

Vi er i full gang med utbygging av barnehagen vår. Den nye delen skal stå klar i løpet av oktober.

Den skal bl.a. inneholde et nytt og funksjonelt kjøkken, avdelinger samt personalfløy. Den opprinnelige delen skal vi bruke til bl.a. grupperom, spesialrom og avdeling. Vi skal ikke utvide, men utnytte full godkjenning og samtidig ha små barnegrupper samt oppdeling av grupper etter alder og behov. Den nye personalfløya skal også inneholde et nytt arbeidsrom da det vi har pr. i dag er for lite, samt et møterom, noe vi også mangler pr. tid. Både små og store gleder seg til høsten når vi kan ta i bruk den nye delen.